ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเพิ่มเติมโครงการในเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 พ.ค. 2562
2 ประกาศช่องทางการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 พ.ค. 2562
3 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 พ.ค. 2562
4 รายงานสรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 เม.ย. 2562
5 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ก.พ. 2562
6 ารประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ม.ค. 2562
7 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ม.ค. 2562
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ม.ค. 2562
9 มาตรการตรวจสอบการใช้สินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 ม.ค. 2562
10 แผนคุณธรรมจริยธรรม ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27