ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ต.ค. 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลูกดก 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอพัฒนา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 ก.ย. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางที่ หมูที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ก.ย. 2562
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ส.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพังหมอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ส.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิกุลทอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ส.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายขุนแสง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ส.ค. 2562
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58